info & contact
 
gedachtegoed
movements
muziek
lezingen  
cartoons
agenda
geschiedenis
bibliotheek
websites
citaat
oefening
vraag het Dorine
Homepage: Nederlandse startpagina: agenda

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 20-11-2001

lees dit eerst

Platform  

 

Thema platformbijeenkomsten: speel je rol en observeer tot op het bot.

In de Volkskrant las ik onlangs een artikel ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Friedrich Nietzsche (1844 - 1900). Hij stelde het lichtvoetige, 'het dansen', tegenover de zwaarte van de christelijke moraal. Hij tekende voor het Dionysische, het aardse en het krachtige, in een tijd waarin het lichaam nog in alle opzichten werd verdoezeld.
De christelijke moraal houdt ons een ideaal voor van een deugdzaam leven. De gespletenheid van lichaam en geest is het gevolg. Het in de geest met kracht geprojecteerde ideaalbeeld van de spirituele zoeker kan ertoe leiden dat hij blind wordt voor de manifestaties van zijn meer Dionysische andere kant, zijn lichamelijke en meer aardse kanten.
Het is de verdienste van Gurdjieff dat hij zowel in zijn geschriften als met zijn movements probeert ons te helpen die tegenstelling tussen lichaam en geest zonder mankeren op te heffen. Kenmerkend is dat hij vermijdt ideaalbeelden te scheppen. Eerder het tegendeel is het geval. De eerste stap van de spirituele zoeker is het met de rede onderkennen van "het zien van de overdreven belangrijkheid die hij toekent aan zijn voorgewende individualiteit die volgens zijn eigen onpartijdige beoordeling in een toestand van rust alleen maar een vrijwel volslagen 'niets-zijn' is."
In de passages hiernavolgend beschrijft Gurdjieff een proces van een toenemend vermogen van de spirituele zoeker zijn rol te spelen en zich niet te identificeren, d.w.z. "om terwijl hij voortgaat met zijn innerlijke en uiterlijke manifestaties te observeren, in zichzelf de verschillende gevoelens van partijdigheid die zich in hem hebben verankerd te beheersen en om daardoor dieper zowel in zijn ziel als zijn fysieke lichaam, de aanwezigheid te constateren van velerlei factoren die door zijn eigen gewone bewustzijn als abnormaal worden beschouwd." (uit: Het leven is alleen echt wanneer ik ben; blz. 86 en 87).
De Dionysische kant van jezelf in al zijn uitingen observeren en daaruit het inzicht te laten groeien dat je werkelijk aan jezelf wilt gaan werken is de weg die Gurdjieff toont. Wil je die weg gaan en niet in de valkuil van de overdreven ernst van het 'denken' vallen, dan zal humor je helpen mild te staan tegenover je ongetwijfeld scherpe observaties.
Vanaf zondag 17 september 2000 zijn er weer platformbijeenkomsten waarin we door de focus te richten op 'speel je rol en observeer tot op het bot' aandacht willen besteden aan onderwerpen als de 1e en 2e bewuste schok, de wet van drie en de wet van zeven, het enneagram en seksualiteit.
U bent van harte welkom. Zie verder de aankondiging van het volledige programma elders in dit bulletin.

Jac Veugelaers