info & contact
 
gedachtegoed
movements
muziek
lezingen  
cartoons
agenda
geschiedenis
bibliotheek
websites
citaat
oefening
vraag het Dorine
Homepage: Nederlandse startpagina: citaat van de maand

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 20-11-2001

lees dit eerst

Citatenarchief  

 

Op deze pagina staan de citaten die in het verleden zijn gebruikt door de Stichting.
Het citaat dat deze maand wordt gebruikt staat op de pagina citaat van de maand.

 

Het hoogste dat een mens kan bereiken is het vermogen te doen (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Hier kunnen we een richting aanduiden en omstandigheden scheppen - maar niet helpen (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Help alleen hem die geen nietsnut is (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Alleen bewust lijden is zinvol (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Door anderen te onderwijzen zul je zelf leren (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Bedenk dat het werk hier geen doel op zichzelf is - maar uitsluitend een middel (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Als je van nature geen kritische geest hebt is je aanwezigheid hier nutteloos (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Gezegend hij die een ziel heeft. Gezegend hij die er geen heeft. Smart en lijden voor hem die er slechts de kiem van heeft (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  
Rust hangt niet af van de kwantiteit maar van de kwaliteit van de slaap (Gurdjieff, opgetekend op het tentzeil in het 'Study House' van de Prieuré).  

 

Enkele speciale citaten van G.I. Gurdjieff  
Ik kan u niet ontwikkelen; ik kan de omstandigheden scheppen waarin u zichzelf kunt ontwikkelen.  
De mens heeft de plicht samen te werken met de wetten waar het universum door bestuurd wordt. De realisatie van de werking van bepaalde wetten is het koninkrijk der hemelen. Deze verplichting gaat gepaard met het feit dat de mens een unieke plaats inneemt. Maar het besef van deze plaats is de mens niet van nature gegeven. Door alleen maar te wensen of na te denken is er niemand die ook maar iets aan zijn ontwikkeling kan doen. Hij moet iets unieks doen. Deze methode biedt deze unieke activiteit.  
Aangezien we geen techniek hebben om ons te ontwikkelen, is ons leven net een droom. In dromen maken we geen keuzes en bedenken we geen gebeurtenissen. Ons leven is ook zo. En we kunnen niet uit eigen beweging uit deze droom wakker worden. We worden alleen wakker, of ontwikkelen onszelf, als de droom ondragelijk wordt, of als iemand ons wakker schudt.  
Oorspronkelijk was het octaaf een formule om kosmische waarheden te verklaren, pas later werd het voor muziek gebruikt.  
Vijf Plichten:
1. Behoud uw leven. (Wees rechtvaardig voor het lichaam; vervul zijn behoeften; behandel het zoals een goede meester een goede knecht behandelt.)
2. Vind uw plaats in het stelsel. (Begrijp de betekenis en het doel van het bestaan. Zorg dat u meer en meer te weten komt over de wetten van de schepping en instandhouding van de wereld.)
3. Ontwikkel uzelf. (Een constant, niet aflatend streven naar zelfvervolmaking in de zin van Zijn. Verbeter uw 'Zijn', doe 'Zijnsinspanningen'.)
4. Help anderen zich te ontwikkelen. (Werk mee aan de snelste vervolmaking van andere wezens.)
5. Betaal terug. (Ter verlichting van de lasten van de Schepper dient u terug te betalen in de vorm van dankbaarheid en inspanningen voor het feit dat de Evolutie u al tot hier op weg heeft geholpen.)
 
Wanneer u uiteindelijk de betekenis heeft begrepen van wat 'transformatie' is en u beseft hoe vals uw voorstelling van uzelf is geweest, wanneer u ontdekt heeft wat voor soort iemand u eigenlijk bent... is dit het moment dat u kunt zeggen dat u bij het begin begonnen bent.  
Het is bijna een verlangen van de mens om in slaap te zijn. We zijn zo diep in slaap dat we alleen wakker zullen worden als het leven te moeilijk wordt. Een schok kan u doen ontwaken. Maar u moet uw eigen redenen vinden voor waarom u wenst te ontwaken.  
Wanneer u ziet hoe mechanisch u bent, begint u wakker te worden. Net zoals u op het moment dat u uit een droom ontwaakt, u weet dat u in slaap was. In dromen wordt de energie opgebruikt die u gedurende de dag niet heeft opgemaakt.  
Het is niet mogelijk om alleen met behulp van het denken te veranderen. U moet met het lichaam beginnen. Roep het lichaam en de emoties tot orde. Het lichaam is het enige gereedschap dat u ter beschikking staat om mee te werken. Maak er een goed stuk gereedschap van. Neem aanstoot aan de macht die het lichaam over u heeft. Probeer het fysieke te zien als iets dat apart staat van 'ik'. Het begin van het volwassen leven is de wetenschap dat we een 'ik' hebben. Onze lichamen zijn 'meststof' voor een ziel. De persoonlijke gelijkschakeling van u en uw lichaam is funest. Ons lichaam is net zo goed een object van de buitenwereld als een boom, een plant of een steen.  
Introspectie is slecht - we hebben helemaal niets waar we in kunnen kijken.  
U heeft gemerkt hoe moeilijk het is om uw lichaam te besturen. Ons verstand beweegt niet. Onze omgeving heeft ons verstand verlamd. Probeer mentale stretchoefeningen.  
Zelfobservatie is bewust lijden. We leven slechts zeventig jaar vanwege het nutteloos lijden waar we ons aan overgeven. We moeten automatisch lijden opofferen.  
Graaf uw essentie uit. Ontdek uw type. Dit zal een actief alternatief vormen tegen onbewust gedrag.  
Bewust lijden wordt bereikt door uzelf in een situatie te brengen die voor het ene centrum aangenaam is en zeer onaangenaam voor de twee anderen. Doel: elasticiteit te verkrijgen. Om uit mechaniciteit te komen.  
En van de grote 'chief features' (iemands hoofdkenmerk) is altijd eigenliefde; volledige eigenliefde. Het kleine dingetje dat de balans doet doorslaan is meestal uw 'chief feature'. Uw 'chief feature' is een uitgroeisel van uw emotionele houding tegenover uzelf. 'Chief feature' is nooit iets goeds, maar als het eenmaal gevonden is kan het bewust worden aangewend.  
We zijn 1 procent onszelf en 99 procent sociologisch. De persoonlijkheid is het masker waarachter u uw essentie verbergt. Het is erg moeilijk om het masker te ontdekken. Iedereen heeft redenen om zichzelf te beschermen.  
U hoeft uw masker niet te verliezen als u dat niet wilt. Maar zorg dat u het kent. U kunt het veranderen als u het kent. U kunt niet iets veranderen zonder het te kennen.  
De mensheid is in verval vanwege nutteloze emotie. Emotie is tegenwoordig alleen maar gisting. Observeer, misschien krijgt u een idee gedurende observatie. Dit verandert het zwaartepunt (van gisting naar emotie): een 'omschakeling'.  
Als we onszelf niet observeren, eten we onszelf op.  
Het verstand is het vermogen om na te denken. Het werkelijke verstandelijke proces is overdenking (reflectie). Het onderwerp moet veelomvattend zijn, ware feiten zoals de organisatie van het universum, etc. Het verstandelijk proces heeft als doel deze overdenkingen te groeperen in grote gehelen. Maar we kunnen ons zelfs nog geen seconde het gehele bewijs van wat dan ook voor de geest halen.  
Elke situatie in de wereld heeft een positieve, negatieve en een neutrale kracht. De neutraliserende kracht is de kracht die de vorm bepaalt.