info & contact
 
gedachtegoed
movements
muziek
lezingen  
cartoons
agenda
geschiedenis
bibliotheek
websites
citaat
oefening
vraag het Dorine
Homepage: Nederlandse startpagina

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 6-12-2001

lees dit eerst

Gedachtegoed  

 

De Stichting bestudeert enige kernthema's van Ouspensky en tracht die te verwoorden in hedendaagse terminologie. Dit zijn zaken als:
- waarneming en beschrijving
- besluitvorming en geweten (de structuur van de geest)
- aandacht als stuurinstrument
- bewustzijnstoestanden
- de mens als machine (tri-cerebraal wezen)
- het voedseldiagram
- essentie en persoonlijkheid
- het Spel der energieën (sattva, rajas, tamas)
- structuur van de schepping
- de wetten (een, drie en zeven)
- het voortdurend veranderend 'nu'
- cirkels van gewaarzijn


 Datum  Document    Beschrijving
juni
2000
138 kb
Man: A tri-cerebral being door Leon MacLaren
Een nadere uitleg van Ouspensky's gedachtegoed