info & contact
 
gedachtegoed
movements
muziek
lezingen  
cartoons
agenda
geschiedenis
bibliotheek
websites
citaat
oefening
vraag het Dorine
Homepage: Nederlandse startpagina

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 20-11-2001

lees dit eerst

Geschiedenis van het Werk
(inclusief biografieŽn)
 

 

Hier wordt in het kort de geschiedenis van het werk van Gurdjieff en Ouspensky uiteengezet.
Voorts worden de biografieŽn neergezet van de hoofdrolspelers in het ontdekken en de verdere ontwikkeling van het gedachtegoed.

 

 

Drie vertolkers van de esoterische leer in de twintigste eeuw
G.I. Gurdjieff, P.D. Ouspensky en L. MacLaren
door Dorine van Oyen

Er wordt wel gezegd dat de twintigste eeuw meer goeroes, wijzen en messiassen heeft voortgebracht dan de vorige vijf eeuwen bij elkaar, en dat dit voornamelijk te wijten is aan het verdwijnen van de georganiseerde godsdienst. De drie bovengenoemde figuren hebben allen binnen deze laatste eeuw geleefd. Gurdjieff was drie jaar lang de leraar van Ouspensky, die, na een 'stille' periode van tien jaar, zijn eigen groepen vormde. MacLaren, die geen van beiden had ontmoet, maar die een leerling was van Ouspensky's opvolger, dr. F. Roles, stichtte zijn eigen school, gebaseerd op de leer van de twee anderen. Alhoewel zij onafhankelijk van elkaar te werk zijn gegaan is hun werk grotendeels hetzelfde geweest en bestond uit het herontdekken en herformuleren van de oude esoterische leer - 'eso' is 'van binnen'- die als een onderaardse stroom zo nu en dan opduikt en dan weer verdwijnt.

Gurdjieff en Ouspensky noemden hun leer 'De Vierde Weg', want het was niet de weg van de fakir, de monnik of de yogi, maar van de gewone mens die in het leven staat. Het betekent dat een mens zijn gewone leven kan blijven volgen, maar door op drie niveaus te werken, fysiek, subtiel en emotioneel, kan hij zichzelf volledig ontwikkelen, mits dat gebeurt onder de leiding van een leraar of een school. Via de links hieronder zult u kunnen lezen hoe op een gegeven moment ook de Oosterse filosofiestroom op een zeer natuurlijke manier samenvloeide met die van het Westen, zodat wij daar nu de vruchten van kunnen plukken.

Uit de lezing van hun levens (zie de links hieronder) zouden we kunnen concluderen dat Gurdjieff de bron aanboorde, dat de daaruit opwellende stroom door Ouspensky werd gekanaliseerd en dat MacLaren er een waterweg van maakte die toegankelijk is voor wie er naar zoekt. Nu is het verder aan de achtergebleven volgelingen om die waterweg te bevaren!

Hoe Gurdjieff de put aan de bron sloeg

Hoe Ouspensky de stroom kanaliseerde

Hoe MacLaren van deze stroom een toegankelijke waterweg maakte