Movements Seminar

door Pauline Tiben

Onder leiding van Wim van Dullemen heeft van 9 juli t/m 13 juli 2000 in de vroeg 17e-eeuwse Buikslotermeerkerk in Amsterdam Noord het vijfdaagse Movements Seminar plaatsgevonden. Hieraan namen ongeveer 40 mensen deel, waaronder deelnemers uit Duitsland, Engeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Amerika en IsraŽl. Bovendien kwamen de Nederlanders ook uit alle windstreken van het land. Een ongewone sfeer!
Ook de mate waarin de deelnemers bekend waren met de movements liep nogal uiteen. Voor een aantal was het vrijwel nieuw, anderen hadden meer ervaring. Zelf was ik een van de mensen voor wie het vrijwel nieuw was en deze intensieve 5-daagse kennismaking met de movements heeft op mij een diepe indruk achtergelaten van de reikwijdte ervan. Ze vormen een zeer praktisch, en objectief, middel voor bestudering van jezelf, de wetten van het universum en de ontdekking van waarheden. Gelet op de reacties van de deelnemers heeft iedereen hier in meer of mindere mate wat van meegekregen.
Over dit leerproces had Tinky Brass (die veel ervaring heeft met de movements) de volgende opmerking: "Ouspensky zei: 'Het Werk begint niet op het niveau van het gewone leven.' Zo hebben de movements ook een hoedanigheid die niet op het niveau van het gewone leven staat - er moeten fijne energieŽn opgewekt worden, iets dat tijd kost en oefening in bepaalde omstandigheden. Als je je de movements voorstelt als een onontdekte taal waarvan je eerst het alfabet moet leren, dan vocabulaire en grammatica, dan oefenen met mensen voor wie deze taal hun moedertaal is, waarna je uiteindelijk, wanneer je een idiomatisch begrip hebt bereikt van de nieuwe taal, de rijkdom kunt ervaren van de poŽzie die zich dan onthult, dan zal het je duidelijk zijn dat je op een vijfdaagse cursus niet al te veel kunt bereiken.
Wat wel bereikt kan worden, en wat het de moeite waard maakt, is dat er zaden gezaaid kunnen worden. Hoe lang het duurt voor deze gaan ontkiemen is aan het individu."
Behalve innerlijke werking had ik de indruk dat op den duur ook een zeker uiterlijk effect opgemerkt kan worden. Het viel me op dat de mensen die de movements al langer beoefenen in hun bewegingen een ontspannen, of soepele, trefzekerheid hebben. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat met de movements een verbinding met het lichaam gelegd kan worden zodat er eindelijk eens communicatie op gang komt tussen lichaam en geest. Wim van Dullemen vergeleek een keer op zeer beeldende wijze het lichaam met een straathond die in doffe eenzaamheid langs de straat sjokt. Regelmatig spitst hij hoopvol de oren om te horen of hij de stem van zijn baas ook hoort. Maar nee, hij hoort hem steeds niet, en teleurgesteld sjokt hij weer verder. Een van de effecten van de movements kan zijn dat je langzaam maar zeker het hondenfluitje met de juiste toonhoogte in handen kunt krijgen.
Wat tijdens dit vijfdaagse Seminar bepaald een voorrecht genoemd kon worden, was dat we konden luisteren naar Gurdjieffs muziek in de vertolking van eersteklas pianisten. Voor een dergelijk spelniveau moet je normaal gesproken in het concertgebouw zijn, maar wij hadden als het ware een vijfdaags privť-concert. Dankzij deze mensen werd de schoonheid en betekenis van Gurdjieffs muziek alle recht gedaan.