info & contact
 
gedachtegoed
movements
muziek
lezingen  
cartoons
agenda
geschiedenis
bibliotheek
websites
citaat
oefening
vraag het Dorine
Homepage: Nederlandse startpagina: movements

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 20-11-2001

lees dit eerst

Wat zijn deze Movements nu precies?

 

Deze vraag kan eigenlijk alleen maar beantwoord worden door directe ervaring en het beoefenen van de Movements.

Met zekerheid kan echter worden gezegd dat ze leiden tot het bereiken en uitbreiden van een wakkere staat. Je zou tevreden kunnen zijn met de ervaring van een innerlijk leven dat gepaard gaat met deze staat, maar de vragen blijven in ons leven en drijven ons naar aspecten die niet zo direct waarneembaar zijn. We voelen dat het onderzoek verder gaat. Het ervaren van een innerlijk leven dat voortkomt uit het werken met aandacht en ontspanning en uit de combinatie van bewegingen en houdingen geeft ons een nieuw contact met ons lichaam en gaat vergezeld van een gevoel van lichtheid en vloeibaarheid dat niet alleen maar lichamelijk is.

Het lijkt alsof het lichaam het instrument is voor een nieuwe levensbron. Het lichaam wordt beschikbaar voor alles wat ervan gevraagd wordt. In deze beschikbaarheid vindt het zowel vrijheid als vreugde, en dat is niet alleen de vreugde in het harmonieuze bewegen of de grotere activiteit van het lichaam, maar ook de vreugde om zich in zijn geheel te bevinden in een staat van relatief gewaarzijn van jezelf.

We gaan nu de mogelijkheid zien om een fijner afgestemd instrument te zijn en de kanalen te openen voor hogere invloeden, die altijd door ons heen stromen, maar gewoonlijk niet worden opgemerkt. Wanneer we ons hiervan bewust worden, kunnen ze gebruikt worden om de hogere delen in onszelf te voeden om het zo mogelijk te maken onze zoektocht voort te zetten. Om deze reden kunnen de Movements in de ware betekenis van het woord 'heilige dansen' genoemd worden, want ze bewerkstelligen een verbinding tussen het gewone leven en hogere gebieden. Het voelt als het in verbinding komen met het goddelijke.

De vreemde kracht van de Movements om hogere krachten te verwerkelijken wordt niet alleen ervaren door degenen die als voertuig dienen voor deze krachten. In de uitvoering van de verschillende figuraties worden de speciale innerlijke relaties zichtbaar en bieden de duidelijke getuigenis dat de uitvoerenden krachten in zich dragen, die ook in de Movements aanwezig zijn, en deze hebben hun invloed op de toeschouwers. Een Movementsgroep die al een lange tijd samen oefent straalt een 'substantie' uit, waarvan de subtiele realiteit ontvangen kan worden op een innerlijk niveau, net zoals kleur en geluid door de gewone zintuigen kan worden waargenomen.

Dus worden de Movements voor ieder die ze beoefent een zoektocht naar de betekenis van een levende werkelijkheid in deze Movements en naar de kracht die ze geven wanneer ze zo beleefd worden. Op dit niveau leiden ze naar een verwezenlijking van die wereld, die in andere wegen bereikt wordt door gebed en meditatie. Op deze weg wordt echter gebruik gemaakt van de gehele menselijke belichaming, met het lichaam als aangrijpingspunt.