info & contact  
   
   
   
   
Homepage: Nederlandse startpagina

Ouspensky Stichting
bijgewerkt tot: 20-11-2001


graag gepaste terughoudendheid  


De website is bedoeld voor leden van de Ouspensky Stichting en belangstellenden. Overige bezoekers wordt gevraagd met gepaste terughoudendheid kennis te nemen van de inhoud.

Een website is het communicatiekanaal van het Internettijdperk, een moderne vervanging van brieven, tijdschriften en andere circulaires. Via deze website kunt u kennisnemen van de zaken waarmee de Stichting bezig is en kunt u met de Stichting communiceren.

Noch een website, noch e-mailcommunicatie, kan ooit een substituut zijn van intermenselijke communicatie in de vorm van groepen waarvan de leden fysiek in dezelfde ruimte verblijven. Daarom wordt eenieder die zich werkelijk aangetrokken voelt door dit soort bezigheden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de activiteiten van de Stichting (zie agenda).